Projecten

AZ Delta

Masterplan project 1: fase C nieuwbouw blok Z. Perceel Z1: ruwbouw blok Z 

De campus Brugsesteenweg krijgt een gloednieuwe Z-Blok op de huidige parking voor het ziekenhuis. Onder het gebouw is op 2 niveaus ondergrondse parking voorzien voor een 200-tal wagens. De ruwbouwwerken starten in mei 2017 en al alles goed verloopt is het gebouw afgewerkt tegen eind 2018.

In de Z-blok is ruimte voorzien voor het sportmedisch centrum, een oogkliniek, de dienst opnamevoorbereiding, de polikliniek orthopedie en het multidisciplinair pijncentrum. Bovendien krijgt de campus Brugsesteenweg onder meer volgende invulling:

  • Er komt een multidisciplinaire krachtenbundeling van de diensten orthopedie, fysische geneeskunde, revalidatie, reumatologie in een locomotorisch centrum.
  • Alle revalidatieafdelingen (SP), fysische geneeskunde, revalidatie, reumatologie en internistische diensten werken er samen aan de revalidatiezorg voor ambulante en gehospitaliseerde patiënten.
  • De raadplegingen voor de verschillende artsen worden er uitgebouwd.
  • Op de locatie van de huidige kraamafdeling en de dienst kinderziekten worden de krachten gebundeld voor palliatieve verzorging in samenwerking met De Mantel en Zorgbedrijf Roeselare. Een centrum voor patiënten met de ziekte van Parkinson.
  • De slaapkliniek (die verder uitgebreid wordt), onder impuls van de dienst longziekten.
  • Geestelijke gezondheidszorg, onder impuls van de dienst psychiatrie.
  • Omdat een ziekenhuisopname in de toekomst gemiddeld korter zal zijn, zullen steeds meer patiënten terecht kunnen in het dagziekenhuis.

Plaats: 
Roeselare
Opdrachtgever: 
AZ Delta
Ontwerpteam: 
Boeckx Architects
Uitvoeringsperiode: 
nog te starten
Bedrag: 
9,0 M€